ŠIK, Ondřej. Studium šumových charakteristik detektorů radioaktivního záření [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10232. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Alexey Andreev.
Uložit do Citace PRO