MARUŠÁK, Ondřej. Ideální oběhy spalovacích motorů [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10691. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Josef Štětina.
Uložit do Citace PRO