WOLF, Jakub. Konfigurace síťových prvků v programu Packet Tracer [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11601. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Komosný.
Uložit do Citace PRO