ZEMÁNEK, Lukáš. Firemní internetové stránky a elektronický obchod [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11722. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO