FEJKSOVÁ, Radka. Analýza a zlepšování jakosti s využitím sedmi jednoduchých nástrojů jakosti [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1290. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO