MATUŠKOVÁ, Klára. Určování rovinnosti podlahových konstrukcí pomocí laserového skenování [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136883. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Petr Kalvoda.
Uložit do Citace PRO