XIA, X., Z. TANG, J. WEI a Z. ZHOU. Spectrally Efficient Constant Envelope Modulation for GNSS Signals. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(3), 813-818 [cit. 2020-05-25]. DOI: 10.13164/re.2018.0813. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137040
Uložit do Citace PRO