MIKOVÁ, Petra, Věra SÁZAVSKÁ, Filip MIKA a František KRČMA. Effect of Hydrogen Plasma on Model Corrosion Layers of Bronze. IOP Publishing, 2016, 715(1), 012006-1-012006-4. DOI: 10.1088/1742-6596/715/1/012006. ISSN 1742-6588. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/137087
Uložit do Citace PRO