ZBONČÁK, Marek. Magneticky uspořádané struktury v polymerních nanokompozitech a jejich vliv na mechanickou odezvu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137458. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Josef Jančář.
Uložit do Citace PRO