ELIÁŠ, Lumír. Zavedení a optimalizace linky pro výrobu bimetalických komor do vstřikovacích lisů [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13746. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaromír Holba.
Uložit do Citace PRO