PŠIKALOVÁ, Hana. Administrativně výrobní objekt areálu Lifocolor v Brně - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137842. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO