TRUHLÁŘ, Jindřich. Binokulární vidění a výroba anaglyfů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14232. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Petr Fedra.
Uložit do Citace PRO