KOLONIČNÝ, Libor. Rodinný dům s nahrávacím studiem [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/14390. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Radim Smolka.
Uložit do Citace PRO