BÉM, Pavel. Optimalizace převodových poměrů závodních automobilů [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/15189. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ivan Mazůrek.
Uložit do Citace PRO