JÍZDNÝ, Martin. Od tornáda k vodní turbíně [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16147. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Rudolf.
Uložit do Citace PRO