KLUVÁNEK, Jakub. Ladící třída pro PHP [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16176. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jan Roupec.
Uložit do Citace PRO