SEDLÁČEK, Stanislav. Aplikace metody hraničních prvků na některé problémy mechaniky [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/16304. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Tomáš Profant.
Uložit do Citace PRO