NOVÁKOVÁ, Petra. VODA + MĚSTO propojení břehů Bystrc – Kníničky [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17234. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Iva Poslušná.
Uložit do Citace PRO