ŠČEPKO, Richard. Útoky na aktivní síťové prvky [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17468. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Michal Polívka.
Uložit do Citace PRO