GŐTZ, Lukáš. Aplikace síťového připojení měřicích přístrojů v technické diagnostice [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17593. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Martin Frk.
Uložit do Citace PRO