KEJÍK, Pavel. Low-Cost Filtration Barriers for Ultrafine Particles Separation [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176155. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a proudění. Vedoucí práce Tomáš Svěrák.
Uložit do Citace PRO