MACHOŇ, Matěj. Analytické řešení ohybového kmitání nosníků [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/176761. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Havlásek.
Uložit do Citace PRO