ŠIMONÍKOVÁ, Kristýna. Analýza nejvyššího a nejlepšího využití pozemku v městské části Zlín-Jižní Svahy [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179476. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Pavel Klika.
Uložit do Citace PRO