BECKE, Manfred a Jindřich ŠACHL. Problémy, chyby a zvláštnosti určení EES. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 26(4), 161-170 [cit. 2020-05-25]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179574
Uložit do Citace PRO