PTÁČEK, Petr. Recenze knihy „Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych“. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 26(4), 197 s.. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/179578
Uložit do Citace PRO