DVOŘÁK, Aleš. Dozorné orgány jaderné bezpečnosti ve světě a jejich význam [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17963. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Hugo Šen.
Uložit do Citace PRO