JAVOŘÍK, Erik. Organizace projektu výstavby [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179732. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloš Waldhans.
Uložit do Citace PRO