NÁHLÍK, Luboš, Pavel HUTAŘ a Kateřina ŠTEGNEROVÁ. Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch. Gruppo Italiano Frattura, 2014, 8(30), 55-61. DOI: 10.3221/IGF-ESIS.30.08. ISSN 1971-8993. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/180640
Uložit do Citace PRO