TABASOVÁ, Andrea. Metodika selekcie zdrojov rizika závažnej havárie [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18850. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce František Babinec.
Uložit do Citace PRO