GVIZD, Michal. Elektrojiskrové drátové řezání [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20911. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO