RYBKOVÁ, Tereza. Srovnání vybraných silničních nehod se stávajícími nárazovými zkouškami [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23794. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Semela.
Uložit do Citace PRO