PAZDERA, Ivo. Průmyslové čerpadlo s integrovaným elektromagnetickým systémem [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24774. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jiří Skalický.
Uložit do Citace PRO