RUDEL, Václav. Optimalizace uspořádání výrobního procesu ve firmě Bosch Diesel Jihlava [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26466. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Roman Kubík.
Uložit do Citace PRO