FRIEDL, Martin. Syntéza moderních struktur kmitočtových filtrů [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27117. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Jiří Sedláček.
Uložit do Citace PRO