HALÁSZ, Martin. Návrh a implementace části IS [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27592. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Dagmar Řešetková.
Uložit do Citace PRO