DOČEKALOVÁ, Hana. Reporting vybrané firmy [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27705. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO