KUBR, Jiří. 2D lokalizace pomocí CCD kamery [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2947. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Ilona Janáková.
Uložit do Citace PRO