HELÁNOVÁ, Blanka. Energetická náročnost přípravy teplé vody [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29590. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Lucie Vendlová.
Uložit do Citace PRO