HARAZIM, Petr. Dynamická analýza válcových komínů stojících za sebou [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29898. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Vlastislav Salajka.
Uložit do Citace PRO