TROJANOVÁ, Lenka. Statická a dynamická analýza skleněných konstrukcí [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30504. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Ivan Němec.
Uložit do Citace PRO