LUŇÁČEK, Jiří a Jana MELUZÍNOVÁ. Faktory ovlivňují elasticitu poptávky českého spotřebitele. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(17), 113-121 [cit. 2020-05-25]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30727
Uložit do Citace PRO