PŘÍLESKÝ, Libor. Simulační modelování bezpilotního letounu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32198. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Krejsa.
Uložit do Citace PRO