KRÁĽOVÁ, Zuzana. Muzeum módy - Tokyo 2010 [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/329. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO