VÁCLAVÍK, Tomáš. Návrh části informačního systému v oblasti skladu [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/33978. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO