PAN, C. Y., J. Y. JAN a L. C. WANG. Compact and Broadband Microstrip-Line-Fed Modified Rhombus Slot Antenna. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013, 22(3), 694-699 [cit. 2020-05-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/36916
Uložit do Citace PRO