EKSIM, A. a E. MURAT. Novel Feedback Calculation Technique for Improved Transmit Scheme. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012, 21(4), 1187-1193 [cit. 2020-05-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37228
Uložit do Citace PRO