VASSERBAUER, Jiří. Hasičská stanice Jaroměř - stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37726. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO