SEVERA, Aleš. Obytný komplex s provozovnou [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37762. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Marie Rusinová.
Uložit do Citace PRO