SOUKUPOVÁ, Šárka. Podnikatelský plán pro založení mateřské školy [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39250. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimíra Kučerová.
Uložit do Citace PRO