BĚŤÁK, Petr. Modelování a návrh ESD ochran v integrovaných obvodech [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3938. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Vladislav Musil.
Uložit do Citace PRO